Sociale competenties in het onderwijs

Onderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs, Regionale opleidingscentra (ROC)
Onderwerp(en)
Onderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs, Regionale opleidingscentra (ROC)

Deel:
twitter social iconfacebook social iconlinkedin social icon

Beroepsonderwijs is vanzelfsprekend sterk gericht op ‘kwalificatie’, dat wil zeggen de leerling/student wordt voorbereiden op een plek in een vervolgopleiding of op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt aan bepaalde sleutelcompetenties, zoals communicatieve en sociale vaardigheden vaak minder aandacht besteedt dan nodig is.

Een consortium van beroepsonderwijs instellingen en een plattelandsgemeente in Overrijssel hebben opgemerkt dat het jongeren in deze omgeving vaak ontbreekt aan zelfvertrouwen en durf om zichzelf te profileren, waardoor zij zichzelf niet optimaal ontplooien en minder zelfredzaam zijn. Gezamenlijk met sportverenigingen en culturele instellingen is daarom een (buitenschoolse) leeromgeving opgezet die integratie van sociale competenties in het onderwijs garandeert.

Gerelateerd