Subsidieadvies

Wij laten kennis voor u werken!

Van Dijk Subsidieadvies B.V. heeft adviseurs die gespecialiseerd zijn in de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt(issues) en adviseert gemeenten, sectorfondsen en de onderwijssector.

Diensten
divider graphic
van Dijk subsidies

Van Dijk Subsidieadvies B.V. (VDS) adviseert en ondersteunt bij het aanvragen van subsidies, het administratief subsidiebeheer en de verantwoording.

De subsidieadviseurs zijn actief op het snijvlak van de 4 O’s (overheid, onderwijs, onderzoek en ondernemers) en gespecialiseerd in de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt(issues). Gebruik wordt daarbij gemaakt van Europees, nationaal, lokaal en/of fiscaal (subsidie)instrumentarium.

Wij adviseren gemeenten, sectorfondsen en de onderwijssector. In de advisering staat altijd de visie en strategie van de opdrachtgever voorop en wordt tegelijkertijd zoveel als mogelijk aangesloten op gewenst (Europees) beleid en trends.

“Een subsidie is een middel om een gewenste "beweging" te bewerkstelligen, zeker geen doel op zichzelf!”

drs. R. (Robert) van Dijk
06 46 23 24 35
Image
deco-blob-13 decoration
deco-dots-3 decoration

Portefeuille

Wij hebben ons gespecialiseerd in de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt(issues) en adviseren gemeenten, sectorfondsen en de onderwijssector.