Onderwijs

deco-blob-3 decoration

Iedereen in Nederland gaat van zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag verplicht naar school. De schoolloopbanen van kinderen verschillen door individuele capaciteiten en interesses. Voor elk kind is er op elk niveau een passend onderwijsaanbod waarbij wordt getracht de talenten zo optimaal als mogelijk te ontwikkelen.

Hieronder zijn de verschillende soorten onderwijs in Nederland weergegeven. Per onderwijssoort is op basis van ervaring aangegeven welke thema's doorgaans als subsidiabel kwalificeren.