Arbo en re-integratie

deco-blob-3 decoration

Arbo en re-integratie

De huidige arbeidsmarkt is vol dynamiek. Aan de ene kant is sprake van een krimpende markt, terwijl wordt gevraagd om meer te doen met minder. Duurzame inzetbaarheid is het thema in het arbeidsmarktbeleid van vandaag en morgen. Het is steeds belangrijker dat werkenden hun werkvermogen op peil houden door gezond, fit en competent te blijven. Maatregelen om mobiliteit te bevorderen, gerichte scholing, competentiemanagement, arbopreventie en vooral een goed gesprek over de toekomst tussen de werknemer en werkgever kunnen hieraan bijdragen. De praktijk van duurzame inzetbaarheid: de vraag hoe gemaakte afspraken over duurzame inzetbaarheid te implementeren in de organisatie?

De Stichting Opleidings-en Ontwikkelingsfonds voor de markt van Re-integratie, Arbodienstverlening en Mobiliteit (O&O Fonds ARM) is het sectorfonds dat de gehele markt van dienstverleners/werkenden op het gebied van arbodienstverlening (preventie), re-integratie en mobiliteit representeert.

Als gevolg van alle veranderingen -op de arbeidsmarkt- komen werkenden op het gebied van arbodienstverlening (preventie), re-integratie en mobiliteit voor nieuwe uitdagingen te staan. Ingespeeld dient te worden op  ontwikkelingen als publiek-private samenwerkingsverbanden met arbeidsmarktregios/gemeenten (bij activering, preventie en re-integratie), het onderwijs (bij de aanpak jeugdwerkloosheid en vsv) en andere sectoren (VWNW, arbo, vitaliteit). Dit betekent dat een nieuwe aanpak nodig is voor de competenties en inzetbaarheid van werknemers en zzp-ers binnen de sector voor werk, loopbaan en vitaliteit, waaraan O&O Fonds ARM bijdraagt.

Subsidiabele thema's zijn:

  • het stimuleren en behouden van -duurzame- werkgelegenheid;
  • het bevorderen van de duurzame arbeidsinzet van werkenden/zzp-ers (employability);
  • het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werknemers, waaronder regionale- en /OAVD/OAVD intersectorale arbeidsmobiliteit (VWNW);
  • het behoud en het verbeteren van vakmanschap en de kwaliteit van dienstverlening;
  • het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken, waaronder leeftijdsbewust /OAVD/OAVD personeelsbeleid;
  • het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
  • het bevorderen van sociaal innovatief en duurzaam ondernemerschap.