Praktijkonderwijs (PrO)

deco-blob-3 decoration

Praktijkonderwijs (PrO)

Nederland kent ongeveer 170 scholen voor praktijkonderwijs met circa 27.000 leerlingen. Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die naar verwachting geen vmbo-diploma kunnen halen. Praktijkonderwijs leidt deze leerlingen op voor de arbeidsmarkt.

Leerlingen krijgen de vakken van de onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar dan afgestemd op de arbeidsmarkt. Ook worden de leerlingen getraind in praktische vaardigheden, zoals koken, klussen in huis, rekeningen betalen, omgaan met en invullen van formulieren, uiterlijke verzorging, omgaan met andere mensen en werken. Leren doen de leerlingen vooral in de praktijk door bijvoorbeeld stages te lopen bij bedrijven en organisaties. Als leerlingen het praktijkonderwijs hebben doorlopen, ontvangen ze het getuigschrift praktijkonderwijs.


Door passend onderwijs en verandering in de wet Wajong is er een noodzaak tot het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt door met leerlingen te werken aan:

  • individuele transitie plannen
  • werkscholen
  • een beroepsnabij netwerk van praktijkscholen met publieke en private werkgevers zodat leerlingen makkelijker kunnen uitstromen naar de arbeidsmarkt
  • entreeopleidingen voor een hoger taal- en rekenniveau op het mbo