Over ons

deco-blob-3 decoration

Over ons

Van Dijk Subsidieadvies B.V. - afgekort als VDS - is in 2019 opgericht door drs. (R.) Robert van Dijk, die met zijn team van 4 adviseurs en 1 office manager dagelijks in competitie subsidies verwerft voor innovatieve, state-of-the-art initiatieven van gemeenten, sectorfondsen en het onderwijs/stagebedrijven.

De subsidieadviseurs zijn actief op het snijvlak van de 4 O’s (overheid, onderwijs, onderzoek en ondernemers), waarbij de aansluiting onderwijssector en arbeidsmarkt(issues) steeds de focus is.

Afgaande op bijna 25 jaar ervaring en de opgebouwde solide portefueille, is de gevraagde bagage aanwezig om als volwaardige adviseur en sparringpartner te kunnen fungeren voor  opdrachtgevers. Gebruik wordt daarbij gemaakt van Europees, nationaal, lokaal en/of fiscaal (subsidie)instrumentarium. In de advisering staat altijd de visie en strategie van de opdrachtgever voorop en wordt tegelijkertijd zoveel als mogelijk aangesloten op gewenst (Europees) beleid en trends. Last but not least, worden subsidies gezien om een gewenste “beweging” te bewerkstelligen en is het platgezegd binnenhalen van subsidie zeker niet een doel op zichzelf!

Over Robert

Robert heeft na zijn interdisciplinaire studie “Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie (IB/IO)” in diverse functies met subsidieadvisering te maken gehad, variërend van aanvraag via beheer tot controle. Robert is zijn loopbaan in 1996 gestart bij de Algemene Rekenkamer, waar hij (doelmatigheids)onderzoek heeft verricht naar de opzet en de werking van de beheers- en controlesystemen voor Europese geldstromen in Nederland.


Vanaf 2004 in bijna 15 jaar als directeur/adviseur bij Oude Avenhuis & Van Dijk B.V. en daarvoor bij PwC en Ernst & Young is Robert dagelijks actief als subsidie-expert voor gemeenten, sectorfondsen, (SW-)bedrijven en onderwijsinstellingen en heeft (Europese) subsidieaanvraagtrajecten verzorgd en/of afgewikkeld, alsook “subsidiesecretariaten” ingericht, ondersteund en zelf bemenst.

Over Mark

Mark Pluim is met ESF-subsidies in aanraking gekomen bij het Ministerie van SZW en vanaf 2009 is hij samen met opdrachtgevers bezig met re-integratie, arbeidstoeleiding en duurzame inzetbaarheid.

Vanwege zijn actuele en rijke ESF-ervaring vanuit meerdere perspectieven, is Mark als expert breed inzetbaar voor ESF-subsidieaanvraag- en beheertrajecten bij gemeenten, scholen voor praktijkonderwijs (PrO) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) en sectorfondsen/bedrijven. Proactief en resultaatgericht zorgt Mark voor afrekenbare ESF-dossiers in nauwe samenspraak met de opdrachtgevers in arbeidsmarktregio's Amsterdam, Zaanstreek/Waterland, Zuid-Holland Centraal, Gorinchem en Drechtsteden.

Over Niels

Na afronding van zijn hbo-opleiding Business Management heeft Niels Taal 10 jaar als ESF-adviseur gewerkt voor meerdere sectorfondsen in het publieke domein. Als ESF-projectleider heeft Niels hier van A tot Z ervaring opgedaan met het begeleiden van ESF-subsidietrajecten. Zijn klantgerichte aanpak en scherpe blik hebben mede bijgedragen aan een succesvolle, ESF-proof afrekening ervan.

Vanaf 2014 is Niels werkzaam bij Oude Avenhuis & Van Dijk B.V., waar hij zijn ESF-expertise inzet bij zowel de centrumgemeente als de samenwerkende gemeenten en scholen voor praktijkonderwijs (PrO) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) in de arbeidsmarktregio's Rijnmond, FoodValley en Friesland.

Over Bas

Bas van Saane begeleidt vanaf 2017 als spin in het web de ESF-aanvraag- en beheertrajecten voor het praktijkonderwijs (PrO) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) in de arbeidsmarktregio's Rijnmond en Friesland. Zijn hbo- en wo-opleidingen International Business & Management Studies resp. Business Management with Entrepreneurship heeft Bas gedeeltelijk gevolgd in Caribisch Nederland en de master is gedaan in Schotland. Met de diploma’s op zak heeft hij nadien 2 jaar zijn commerciële talent ingezet in de internationale recyclingbranche. Alle opgedane internationale ervaringen gedurende schoolloopbaan en werkkring hebben Bas gevormd tot een stressbestendig adviseur die zeer toegankelijk en gemakkelijk in de omgang met opdrachtgevers en waarvoor geldt afspraak=afspraak.

Over Gidion

Gidion Brouwer heeft na zijn hbo-opleiding Small Business and Retail Management in de loop van 2018 de wo-opleiding Economic Geography met succes afgerond. In 2017 is Gidion gestart met het adviseren van PrO- en vso-scholen in arbeidsmarktregio Haaglanden. Al “switchende” tussen het opzetten van ESF-projectadministraties, het zorgdragen voor ESF-proof bewijslast en de controles van het Ministerie van SZW en de ADR, heeft Gidion zichzelf in korte tijd ontwikkeld tot een betrouwbare ESF-adviseur die de mouwen opstroopt, er bovenop gaat zitten en niet loslaat.