Projectvoorbereiding

deco-blob-3 decoration

Projectvoorbereiding

Na afronding van de voorbereidingsfase, kan onze opdrachtgever op basis van een gedegen haalbaarheidsonderzoek een go / no-go beslissing nemen over het al dan niet indienen van een subsidieaanvraag voor een beoogd project. 
Wij hebben kennis en ervaring in huis om onze opdrachtgevers in de voorbereidingsfase te ondersteunen bij onder meer:

  • voorlichting over subsidieprogramma’s
  • brainstormsessies over (on)mogelijkheden
  • pitchen bij subsidiënten
  • partnersearch / netwerken voor consortiumvorming