Carrosserie

deco-blob-3 decoration

Carrosserie

De Carrosseriebranche wordt gekenmerkt door ontgroening en vergrijzing. Het is in het belang van de branche om enerzijds meer jongeren/zijinstromers te interesseren en anderzijds mensen die er werken langer en productiever werkzaam te houden.  

OOC - Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (www.oocinfo.nl) is het fonds voor bedrijven in de carrosseriebranche, dat wil zeggen schadeherstel, carrosseriebouw en direct aanverwante branches. OOC heeft onder meer als doel het bevorderen en stimuleren van opleidingen van jeugdigen en anderen in het (beroeps)onderwijs voor het carrosseriebedrijf en het bevorderen van bij-, her-, na- en omscholing van werkgevers en werknemers die in het carrosseriebedrijf werkzaam zijn.

Een reeds langdurige trend van ontgroening en vergrijzing, gebruik van steeds geavanceerdere hulpmiddelen voor het werken met steeds meer hightech producten, wet- en regelgeving op het gebied van milieu, veiligheid en arbozorg maken dat doorlopend dient te worden geïnvesteerd in het vergroten en verdiepen van de kennis en vaardigheden van de mensen werkzaam in de branche. OOC ondersteunt de bedrijven om de vakbekwaamheid van werkgevers en werknemers in de bedrijfstak te verhogen, bevordert de instroom en investeert in (nieuwe) leer- en ontwikkelmogelijkheden. 

Subsidiabele thema's zijn:

  • het bevorderen van de duurzame arbeidsinzet van werkenden (employability);
  • het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werknemers, waaronder intersectorale arbeidsmobiliteit;
  • imagoverbetering & instroombevordering (aanpak jeugdwerkloosheid);
  • het ontwikkelen/aanbieden van beroepsopleidingen en scholing;
  • het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
  • het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken, waaronder leeftijdsbewust personeelsbeleid;
  • het bevorderen van sociaal innovatief en duurzaam ondernemerschap.