Havens

deco-blob-3 decoration

Havens

Nederland staat van oudsher bekend om zijn rijke maritieme geschiedenis. De Nederlandse havens worden gezien als de poort naar Europa.  De belangrijkste - industriële - havengebieden in Nederland zijn: Rotterdam, Amsterdam, Zeeland Seaports (Vlissingen, Terneuzen) en Groningen Seaports (Eemshaven, Delfzijl).

De Stichting 631/634(www.stichting631-634.nl) is het fonds voor de havensector, te weten: laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters.

Door de steeds heviger wordende concurrentie van andere wereldhavens, investeren de havenbedrijven doorlopend in uitbreiding en verbetering van de dienstverlening. De havensector is zeer divers qua activiteiten, organisaties, capaciteiten, kennis en kunde. Veel verschillende typen bedrijven zijn actief in de sector. De sector is continu in beweging, bestaande processen en technieken worden verbeterd, hetgeen vraagt om medewerkers met voldoende en de juiste kennis

Subsidiabele thema's zijn:

  • het bevorderen van de duurzame arbeidsinzet van werkenden (employability);
  • imagoverbetering & instroombevordering;
  • het aanbieden van beroepsopleidingen en scholing;
  • het bevorderen van veilig werken.