Agrarische Opleidingscentra (AOC)

deco-blob-3 decoration

Agrarische Opleidingscentra (AOC)

Agrarische opleidingscentra (AOC's) verzorgen de opleidingen op het gebied van voeding, natuur (dier en plant) en milieu. Deze zogeheten 'groene opleidingen' hebben vaak een afdeling vmbo en nauwe banden met het hoger agrarisch onderwijs. De 10 over Nederland verspreide AOC’s staan voor de uitdaging om goed, initieel beroepsonderwijs voor jongeren te blijven leveren, dat een solide basis biedt voor werk of doorstroom naar een hoger opleidingsniveau. Onder meer de volgende ontwikkelingen en thema’s spelen daarbij een belangrijke rol:

  • Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
  • Focus op vakmanschap
  • Match tussen benodigde competenties en het onderwijs
  • Participatie bedrijfsleven in het onderwijs
  • Doorlopende leerlijnen (VMBO-MBO-HBO)
  • VSV
  • Internationalisering 
  • Centra voor innovatief vakmanschap / topsectoren