VWO

deco-blob-3 decoration

VWO

VWO staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en duurt 6 jaar. Met een VWO-diploma kunnen leerlingen doorstromen naar een universiteit of hogeschool. Er zijn/OAVDtypen VWO: atheneum en gymnasium. Op het gymnasium zijn de klassieke talen Latijn en Grieks verplicht in de onderbouw en is één van deze talen verplicht als examenvak. Op het atheneum hoeft de leerling geen klassieke talen te volgen.

In de bovenbouw kunnen leerlingen profielen kiezen waarmee ze zich specialiseren in een bepaalde richting. Sinds de invoering van de Tweede Fase laait regelmatig discussie op over de aan te bieden profielen en welke vakken verplicht dienen te zijn op het VWO. Scholen krijgen in de toekomst meer vrijheid om in de bovenbouw meer aandacht te besteden aan (het verbeteren van) de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Ook krijgen scholen de mogelijkheid om een eigen invulling te geven aan het cultuur- en kunstonderwijs.

Subsidiabele thema's zijn:

  • verbetering aansluiting wetenschappelijk onderwijs
  • digitalisering leermiddelen
  • professionalisering docenten en schoolleiding
  • profielontwikkeling in samenwerking met de beroepspraktijk
  • stimuleren van excellentie
  • ondernemerschapsbevordering
  • internationalisering