Uitvaart

deco-blob-3 decoration

Uitvaart

De uitvaartbranche in Nederland bestaat uit zowel uitvaartondernemingen als crematoria, variërend van de grotere landelijk opererende organisaties als Dela, Monuta en Yarden en kleinere uitvaartverzorgers/crematoria of zzp’ers.  

SOVU (www.sovu.nl) is het fonds voor de uitvaartbranche. De bedrijven zijn actief op het gebied van uitvaartverzorging, uitvaartverzekering, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen.

Naast de verpersoonlijking van de uitvaart, speelt ook verdere professionalisering van de dienstverlening een steeds belangrijkere rol in de uitvaartbranche. Potentiële opdrachtgevers leggen de kwaliteitslat steeds hoger. De roep om betere services en dus beter gekwalificeerd personeel klinkt immer luider. De uitvaartondernemingen en crematoria investeren dan ook doorlopend in het verbreden en verdiepen van de kennis/kunde van de eigen (laag gekwalificeerde) medewerkers, zowel wat betreft direct als indirect personeel.

Subsidiabele thema's zijn:

  • het bevorderen van de duurzame arbeidsinzet van werkenden/zzp’ers (employability);
  • het behoud en het verbeteren van vakmanschap en de kwaliteit van dienstverlening;
  • het bevorderen van gezond en vitaal werken, waaronder leeftijdsbewust personeelsbeleid;
  • het aanbieden van beroepsopleidingen en scholing;
  • het bevorderen van sociaal innovatief en duurzaam ondernemerschap.