Regionale opleidingscentra (ROC)

deco-blob-3 decoration

Regionale opleidingscentra (ROC)

Regionale opleidingscentra (ROC's) bieden het volledige pakket aan opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (en de volwasseneneducatie) in de sectoren techniek, zorg en welzijn en economie.

De 43 ROC’s in Nederland staan voor de uitdaging om goed, initieel beroepsonderwijs voor jongeren te blijven leveren, dat een solide basis biedt voor werk of doorstroom naar een hoger opleidingsniveau. Onder meer de volgende ontwikkelingen en thema’s spelen daarbij een belangrijke rol:

  • Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
  • Focus op vakmanschap (tekorten sectoren techniek en zorg)
  • Match tussen benodigde competenties en het onderwijso
  • Participatie bedrijfsleven in het onderwijs
  • Doorlopende leerlijnen (VMBO-MBO-HBO)
  • VSV
  • Internationalisering
  • Centra voor innovatief vakmanschap / topsectoren