Schoonmaak

deco-blob-3 decoration

Schoonmaak

Mikkende op verantwoordelijk marktgedrag zet de schoonmaak- en glazenwassersbranche in op het verbeteren van duurzame marktverhoudingen en -condities, waaronder de arbeidsverhoudingen. 

De RAS - Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (www.ras.nl / www.ras-esf.nl) is het fonds voor de schoonmaak- en glazenwassersbedrijven en is adviserend op het gebied van arbeidsvoorwaarden/-omstandigheden, opleidingen en toepassing/naleving van CAO-afspraken. 

Scherpe onderlinge concurrentie in de markt, schaalvergroting en verdere professionalisering typeren de branche hedendaags. Potentiële opdrachtgevers leggen de kwaliteitslat steeds hoger. Hoewel nog steeds het beeld bestaat dat schoonmaakwerk eenvoudig is, moeten steeds meer medewerkers in schoonmaak-/reinigingsspecialismen worden getraind.  De RAS en de schoonmaakbedrijven investeren dan ook doorlopend in het verbreden en verdiepen van de kennis/kunde van de medewerkers.

Subsidiabele thema's zijn:

  • het stimuleren en behouden van -duurzame- werkgelegenheid;
  • het bevorderen van de duurzame arbeidsinzet van werkenden/zzp’ers (employability);
  • imagoverbetering & instroombevordering (aanpak jeugdwerkloosheid);
  • het ontwikkelen/aanbieden van beroepsopleidingen en scholing;
  • het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
  • het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken, waaronder leeftijdsbewust personeelsbeleid;
  • het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen en de sociale dialoog.