Vakscholen (mbo)

deco-blob-3 decoration

Vakscholen (mbo)

Vakscholen zijn gericht op het opleidingsaanbod voor één beroepenveld binnen één sector uit het middelbaar beroepsonderwijs, zoals de scheepvaart, de grafische- en designsector of de voedingsindustrie.

Bij de 11 vakscholen in Nederland staat vakmanschap en de directe koppeling tussen beroep en opleiding staan centraal. Onder meer de volgende ontwikkelingen en thema’s spelen een belangrijke rol:

  • Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
  • Focus op vakmanschap (tekorten sectoren techniek en zorg)
  • Match tussen benodigde competenties en het onderwijs
  • Participatie bedrijfsleven in het onderwijs
  • Doorlopende leerlijnen (VMBO-MBO-HBO)
  • VSV
  • Internationalisering 
  • Centra voor innovatief vakmanschap / topsectoren