HAVO

deco-blob-3 decoration

Havo

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en duurt 5 jaar. De havo bereidt leerlingen voor op het hbo. De havo is gesplitst in de onderbouw en de bovenbouw. In de bovenbouw kunnen leerlingen profielen kiezen.  Een profiel is een richting waarin een leerling zich kan specialiseren. Een profiel bestaat uit een aantal vakken, opgebouwd uit een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is, een deel dat bij het profiel hoort, keuzevakken binnen het profiel en een vrij deel.

Leerlingen kunnen kiezen uit 4 profielen:
• natuur en techniek
• natuur en gezondheid
• economie en maatschappij
• cultuur en maatschappij

Om de overstap naar een vervolgopleiding te vergemakkelijken, wordt op de havo onder meer gewerkt met studiehuizen. In het studiehuis leren de leerlingen zelfstandig werken en studeren onder begeleiding van een docent. Hoe de leerlingen dat doen, mogen de scholen zelf bepalen. Zo kunnen zij ervoor kiezen om, naast de klassikale lessen, leerlingen alleen of in groepjes te laten werken. Het doel is niet alleen kennisverwerving. De leerlingen leren ook in korte tijd veel informatie te verwerken en toe te passen.

Het voortgezet onderwijs in Nederland is goed, maar kan nog beter. De Rijksoverheid wil onder meer het taal- en rekenonderwijs verbeteren, techniekonderwijs stimuleren, (voortijdig) uitval verkleinen en de aansluiting op vervolgopleidingen verbeteren. 

Subsidiabele thema’s zijn:

  • kwaliteitsverbetering primair proces
  • professionalisering docenten en schoolleiding
  • verbetering aansluiting leerroutes
  • digitalisering van leermiddelen
  • schoolontwikkeling 
  • internationalisering