Hypotheekbemiddeling

deco-blob-3 decoration

Hypotheekbemiddeling

De hypotheekbemiddelingsbranche kent een enorme variëteit aan bedrijven. Van grote franchiseketens als De Hypotheekshop en De Hypotheker tot de vele zogenoemde eenpitters en kantoren die/OAVDtot 3 medewerkers in dienst hebben. 

SOH is het fonds voor de hypotheekketens, de serviceproviders en het financiële intermediair. De bedrijven verrichten werkzaamheden op het gebied van bemiddeling in en advisering over hypotheken en assurantiën.

De hypotheekbemiddelingsbranche is sterk in beweging. De te bewerkstelligen cultuuromslag binnen de financiële sector, de gevolgen op de huidige en toekomstige rol/positie van serviceorganisaties binnen de intermediaire waardeketen met daarbij het scala aan marktontwikkelingen en wetgeving (WfT) stellen de verhoudingen in de markt op scherp en beïnvloeden de positie van serviceorganisaties. Verbreding van het dienstverleningspakket wordt nagestreefd, alsook het vergroten van de servicegerichtheid daarbij en het luisteren naar de cliënt. Om het vak van adviseur blijvend te kunnen uitoefenen zal er kennisverbreding moeten plaatsvinden middels (WFT / PE) scholing. De vraag om cliënt-/servicegerichtheid en onderscheidenheid dwingt de serviceorganisaties om kritisch te zijn op en fors te investeren in kennis en vaardigheden van personeel.

Subsidiabele thema's zijn:

  • het bevorderen van de duurzame arbeidsinzet van werkenden/zzp’ers (employability);
  • het behoud en het verbeteren van vakmanschap en de kwaliteit van dienstverlening;
  • het bevorderen van gezond en vitaal werken, waaronder leeftijdsbewust personeelsbeleid;
  • het aanbieden van beroepsopleidingen en scholing;
  • het bevorderen van sociaal innovatief en duurzaam ondernemerschap.