Onze vergoedingen

deco-blob-3 decoration

Onze vergoedingen

Met betrekking tot de vergoeding van onze werkzaamheden hanteren wij een drietal opties, te weten:

  • Uren x tarief
  • No cure, no pay
  • Vaste instapfee + succesgerelateerde fee

 
De drie vergoedingswijzen zijn gerelateerd aan de mate waarin een opdrachtgever zelf het investeringsrisico wenst te nemen voor een subsidieaanvraagtraject dat onverhoopt zonder succes wordt afgesloten.

Effectief bestede uren maal tarief
Opdrachtgevers die zelf het risico durven nemen van het al dan niet verkrijgen van de subsidie, kunnen kiezen voor een offerte op basis het principe van "Uren x tarief". Wij brengen dan een offerte uit die past bij de uit te voeren werkzaamheden. 

Projectadministraties
Voor het voeren van projectadministraties / projectbeheer en ondersteunende managementwerkzaamheden (tijdelijke detachering), hanteren wij altijd het principe van "Uren x tarief" waarbij voor de tariefstelling rekening wordt gehouden met de aard van het werk. 

No cure, no pay
Opdrachtgevers die de voorkeur hebben voor een samenwerkingsafspraak die is gebaseerd op het principe "No cure, no pay" hebben vooraf geen verwervingskosten. Wij wijzen er met nadruk op dat de vergoeding voor een samenwerkingsafspraak op basis van voornoemd principe altijd duurder is dan een afspraak die is gebaseerd op de vergoedingsoptie "Effectief bestede uren maal tarief". Opdrachtgevers leggen immers alle risico's voor het niet verkrijgen van de beoogde subsidie bij ons. Daarnaast worden op "No cure, no pay" af te rekenen adviesdiensten doorgaans niet gesubsidieerd.

Vaste instapfee + succesgerelateerde fee
Opdrachtgevers die bereid zijn om de verwervingsrisico's ten dele voor eigen rekening en risico te nemen (gezamenlijke voorinvestering, gezamenlijk risico), kunnen kiezen voor een samenwerking op basis van het principe van een vaste instapfee gecombineerd met een lager vergoedingspercentage (en dus een lagere succesgerelateerde fee).