Subsidieaanvraag

deco-blob-3 decoration

Subsidieaanvraag

Na afronding van de aanvraagfase, kan onze opdrachtgever bij de desbetreffende subsidiënt een aanvraag indienen, waarop afgifte van een positieve beschikking tot subsidieverlening mag worden verwacht. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers tijdens de aanvraagfase doorgaans bij:

  • het opstellen van projectideeën
  • het vaststellen van de haalbaarheid van het projectinitiatief in overleg met één of meerdere subsidiënten
  • het opstellen van het projectplan, de projectbegroting en het financieringsplan
  • het benaderen/informeren van te betrekken partijen (inclusief externe accountant)
  • het naleven van de Europese aanbestedingsregels
  • het samenstellen van een voor indiening gereed aanvraagpakket
  • het beantwoorden van eventuele aanvullende vragen van de subsidiënt (na indiening)