Kunst en Cultuur

deco-blob-3 decoration

Kunst en Cultuur

De culturele sector ondergaat ingrijpende veranderingen. De plotsklaps sterke terugloop van overheidsfinanciering prikkelt partijen in de sector om hun arbeidsorganisaties anders in te richten en kritisch na te denken over hun producten. Ondernemerschap is daarbij het leitmotiv; alleen door het heft in eigen handen te nemen, kan de sector de huidige tegenwind trotseren. Van alle professionals –medewerkers van organisaties in de sector en zelfstandige kunstenaars– wordt daarmee een andere kijk op het werk verwacht. Deze ontwikkelingen brengen met zich mee dat velen in de sector ondersteuning  kunnen gebruiken bij het verwerven van de nieuwe, vereiste competenties.

Stichting PodiumKunstWerk is het fonds voor de culturele sector: kunstenaars/creatieven & culturele instellingen.

Subsidiabele thema's zijn:

  • het stimuleren en behouden van -duurzame- werkgelegenheid;
  • het bevorderen van de duurzame arbeidsinzet van werkenden/zzp’ers (employability);
  • het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werknemers, waaronder regionale- en intersectorale arbeidsmobiliteit (VWNW);
  • het ontwikkelen/aanbieden van beroepsopleidingen en scholing;
  • het bevorderen van sociaal innovatief en duurzaam ondernemerschap.