Primair onderwijs

deco-blob-3 decoration

Basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en scholen voor speciaal onderwijs (so), vormen samen het primair onderwijs (oftewel het basisonderwijs). Uitgangspunt in het Nederlandse basisonderwijs is dat alle kinderen vanaf hun 4e jaar gelijke kansen krijgen en onderwijs op het juiste niveau krijgen aangebonden.

Omdat goed onderwijs valt en staat met de leerkracht voor de klas maar ook met de wijze van leiding geven, wil de overheid vooral de kwaliteit van leraren en schoolleiders verhogen. Basisscholen bepalen doorgaans zelf hoe zij hun onderwijs inrichten. Bij de ontwikkeling van hun lesprogramma moeten de scholen rekening houden met de kerndoelen waarin staat aangeven wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten weten en kunnen.