Onze manier van samenwerken

deco-blob-3 decoration

Onze manier van samenwerken

Om onze opdrachtgevers zo optimaal als mogelijk van dienst te zijn, volgen wij voortdurend de Europese- en nationale (beleids)ontwikkelingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, de wet- en regelgeving en de daaruit voortvloeiende stimuleringsinstrumenten, fiscaliteiten en aanbestedingen. Bij iedere relevante tender of aanbesteding, informeren wij onze opdrachtgevers tijdig. In samenspraak wordt vervolgens vastgesteld of het opportuun is om een passend project te initiëren en een subsidieaanvraag in te dienen.

Wij zijn meer dan een subsidieadviesbureau alleen. Nadat een verwervingstraject succesvol is verlopen, is het vereist om een inzichtelijke projectadministratie te voeren van waaruit op eenduidige wijze is te achterhalen welke activiteiten tegen welke kosten hebben plaatsgevonden. Wij richten projectadministraties in en monitoren deze gedurende de projectuitvoering.

Om na afloop van een project een controleerbaar projectdossier te kunnen opleveren, stellen onze opdrachtgevers het doorgaans op prijs als wij een betrokkenheid houden in het projectmanagement en -beheer. Dit impliceert dat wij altijd instaan voor projecten die wij ter subsidiëring voordragen aan subsidiënten. Wij initiëren aldus alleen kansrijke en afrekenbare projecten!

In voorkomende gevallen leveren wij ook tijdelijke projectleiders. Omdat veel projecten een oorsprong kennen in een gewenste innovatie, is veelal een breed draagvlak nodig. Bij dergelijke meer complexe projecten wordt omwille van benodigde capaciteit en deskundigheid een beroep op ons gedaan. Zowel voor de operationele- als de financiële aspecten dragen wij dan bij aan de gewenste doelmatige uitvoering van het project.