Privacy statement

deco-blob-3 decoration

Privacy statement

Van Dijk Subsidieadvies B.V. heeft de vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens/persoonlijke informatie hoog op de agenda staan en handelt cf. de pricacyregels zoals bepaald in de vigerende AVG.

Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens/persoonlijke informatie die specifiek en op vrijwillige basis wordt verstrekt en gebruiken die informatie uitsluitend voor hetgeen de betrokkene ermee beoogt. Ons privacybeleid staat niet toe dat persoonsgegevens/persoonlijke informatie aan derden wordt verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is en/of op uitdrukkelijk verzoek van de bezoeker van onze website.