Speciaal basisonderwijs

deco-blob-3 decoration

Speciaal Basisonderwijs

Voor kinderen die het reguliere basisonderwijs niet kunnen volgen, is een overstap naar het speciaal basisonderwijs mogelijk. Het gaat dan om kinderen met leer- of gedragsproblemen, lichamelijke-, zintuiglijke- of verstandelijke handicaps, langdurig zieke kinderen of kinderen met gedragsstoornissen.

In het speciaal basisonderwijs wordt in principe dezelfde leerstof aangeboden als in het reguliere basisonderwijs. De groepen zijn echter kleiner, er is sprake van meer structuur in de klas en er zijn meer deskundigen die de kinderen helpen zich te ontwikkelen.

Het speciaal basisonderwijs biedt leerlingen ontwikkelingskansen in een veilige en uitdagende leeromgeving. Dat vereist een specifieke pedagogische- en didactische aanpak waarin meervoudige instructie, aangepaste leermiddelen en adequate leerlingbegeleiding centraal staan. Samenwerking met ouders van de leerlingen is van groot belang.

Subsidiabele thema's zijn:

  • Schoolontwikkeling
  • Professionalisering schoolteam
  • Passend onderwijs
  • Ontwikkeling leermethoden / leermiddelen
  • Toepassing van ICT
  • Internationalisering