Middelbaar beroepsonderwijs

deco-blob-3 decoration

Middelbaar beroepsonderwijs

Goed vakmanschap bepaalt de veerkracht van de samenleving. Onze economie heeft goed opgeleide vakmensen nodig: van secretaresses, installateurs en verpleegkundigen tot tandtechnici en opticiens. Het middelbaar beroepsonderwijs leidt deze vakmensen op. In totaal heeft bijna 40 procent van de Nederlandse beroepsbevolking een opleiding in het mbo gevolgd.

Met jaarlijks ruim een half miljoen studenten, verdeeld over circa 70 ROC’s, vakscholen en AOC’s, noemt het mbo zich niet zonder reden de ruggengraat van Nederland. Om deze positie te behouden en te versterken, blijft het nodig om in de komende jaren te investeren in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het onderwijs en de aansluiting met de arbeidsmarkt.