Ontplooiing grensoverschrijdende initiatieven

Onderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs, Regionale opleidingscentra (ROC)
Onderwerp(en)
Onderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs, Regionale opleidingscentra (ROC)

Deel:
twitter social iconfacebook social iconlinkedin social icon

Internationalisering is van groot belang voor modern en op de toekomst gericht onderwijs. Daarnaast kan kennisexport ook op financieel gebied ‘winst’ opleveren. Een ROC uit Zuid-Holland beoogt daarom grensoverschrijdende initiatieven te ontplooien in verschillende landen en investeringsprojecten in het buitenland te realiseren. De aanleiding kan zijn een specifieke vraag uit een land (“vraaggericht”). Daarnaast identificeert het ROC zelf mogelijkheden en kansen (“aanbodgericht”).

Een beslissing om te gaan ‘exporteren’ is voor het ROC zowel een kwestie van kansen grijpen als van risico’s nemen. Het ROC heeft daartoe een ‘draaiboek’ opgesteld om te gebruiken als instrument/hulpmiddel bij het nemen van beslissingen over beoogde commerciële internationale initiatieven en activiteiten.

Gerelateerd