Duurzame arbeidsinzet en sociale innovatie

Sectorfondsen, Mode en Textiel
Onderwerp(en)
Sectorfondsen, Mode en Textiel

Deel:
twitter social iconfacebook social iconlinkedin social icon

Om de arbeidsorganisatie in te kunnen richten op de veranderende eisen van de markt, is een cultuuromslag nodig zodat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Een aantal grote MITT-bedrijven heeft al maatregelen genomen om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te bevorderen. Bij de meeste MKB’ers in de MITT branche is de noodzaak hiervan nog niet doorgedrongen of ontbreekt het aan kennis en/of middelen om ermee aan de slag te gaan.

De MITT branche heeft daarom in de cao afspraken opgenomen om duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie in de branche te bevorderen. De belangrijkste vraag is wat medewerkers in de MITT branche nodig hebben om te kunnen en te willen blijven werken onder de veranderende omstandigheden.

Hiertoe wordt specifiek ingezet op:

  1. het ontwikkelen van een visie op duurzame inzetbaarheid in de MITT branche;
  2. het in kaart brengen van wensen, behoeften en best practices van werkgevers en werknemers t.b.v. hun duurzame inzetbaarheid;
  3. het ontwikkelen en testen van tools/aanpakken/best practices om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen;
  4. bewustwording bij werkgevers en (potentiële) werknemers gericht op het (be)nut(ten) tools/aanpakken/best practices op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Gerelateerd