Bevorderen van (zij)instroom

Bevorderen van (zij)instroom

Sectorfondsen, Carrosserie
Onderwerp(en)
Sectorfondsen, Carrosserie

Deel:
twitter social iconfacebook social iconlinkedin social icon

De (technologische) ontwikkelingen in en rond de automotive markt hebben directe gevolgen voor de - scholingsbehoefte in de - carrosseriebranche. De vaktechnische kennis en competenties van het in de carrosseriebranche werkzame personeel dient te worden verbreed en verdiept. Ook dient de instroom te worden vergroot door zowel het voorkomen van uitval als door het creëren van laagdrempelige mogelijkheden voor mensen uit andere branches om hun loopbaan in de carrosseriebranche voort te zetten.

OOC wil dat de bedrijven in de gehele carrosseriebranche kunnen investeren in de kennis en kunde van hun personeel middels scholing (t/m MBO-niveau 4) en inzet van het EVC-instrument. Scholing betreft beroep- en vakkennis (o.a. BL, schadecalculatie, schadeherstel, carrosseriebouw, technieken en systemen) en management en ondersteuning (o.a. arbo, veiligheid, ICT). Doel is om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van in de branche werkenden te vergroten. Middels een samenwerking met OOMT (motorvoertuigen- en tweewielerbranche) wordt tevens invulling gegeven aan intersectorale mobiliteit. De scholing draagt ertoe bij dat circa 4.000 -veelal laaggekwalificeerde en technische- medewerkers hun kennis en kunde verbreden en verdiepen en derhalve hun huidige functie blijvend -beter- kunnen vervullen.

Gerelateerd