Verbeteren praktijkleren in de groen sector

Verbeteren praktijkleren in de groen sector

Onderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs, Agrarische Opleidingscentra (AOC)
Onderwerp(en)
Onderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs, Agrarische Opleidingscentra (AOC)

Deel:
twitter social iconfacebook social iconlinkedin social icon

Ondernemers in de glastuinbouw, hoveniers, varkenshouderij en boomteelt hebben geconstateerd dat opleidingen aan een AOC bij hen in de buurt weliswaar theoretisch voldoende van niveau zijn maar dat met name de praktijkgerichte competenties van leerlingen nog aanzienlijk kunnen worden verbeterd. Ook ontbreekt het leerlingen aan voldoende ondernemende houding. Gezamenlijk hebben de partijen een project opgezet waarbij het praktijkleren wordt verbeterd door nauwere samenwerking tussen beroepspraktijk en onderwijs.

Gerelateerd