Instroom kwetsbare jongeren met loonkostensubsidie

Gemeenten
Onderwerp(en)
Gemeenten

Deel:
twitter social iconfacebook social iconlinkedin social icon

Randstedelijke gemeenten hebben de afgelopen jaren initiatieven ontplooid om voor - kwetsbare -  jongeren t/m 27 jaar een passende plek op de arbeidsmarkt te bieden. Gemeenten hebben loonkostensubsidie ingezet om werkgevers extra te prikkelen om een jongere in dienst te (doen) nemen of werkervaring aan te (doen) bieden.

Uit eerdere ervaringen is gebleken dat werkgevers bereid zijn om een jongere in dienst te nemen, wanneer de loonkosten in het eerste jaar worden gesubsidieerd. In dat 1e jaar heeft de werkgever dan de tijd om ruime aandacht te geven aan deze jongere, waardoor de jongere door de combinatie van aandacht en beroepsgerichte scholing uiteindelijk als een volwaardig werknemer een toegevoegde waarde zal hebben voor de werkgever, waardoor de kans op een duurzame plaats voor de jongere op de arbeidsmarkt aanzienlijk is vergroot.

Gerelateerd