Re-integratie 55-plussers

Gemeenten
Onderwerp(en)
Gemeenten

Deel:
twitter social iconfacebook social iconlinkedin social icon

Een coördinerende gemeente in een middelgrote arbeidsmarktregio heeft veel onbenut talent. Het bijstandsbestand telt meer dan 2.400 cliënten. Hierbij zitten mensen die al even geen baan hebben, maar wel kunnen en graag willen werken. Ca. 10% van het bijstandsbestand van de gemeente bestaat uit 55-plussers op de treden 3 en 4 van de participatieladder. De gemeente wil de helft van deze bijstandsgerechtigde 55-plussers duurzaam re-integreren op de werkvloer.

Extra inspanningen/interventies zijn daartoe onontbeerlijk, gelet op de afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente werkt daarbij vergaand samen met werkgevers, waarbij cocreatie het sleutelwoord is naast doelgroepgerichtheid, flexibiliteit en resultaatgerichtheid. De vraag van de werkgevers staat centraal (vraaggerichtheid), de gemeente is personeelsleverancier en ontzorgt door het regelwerk uit handen te nemen. Kortom, maatwerk-oplossingen met een win-win voor werkgevers en werknemers. De gemeente ontzorgt/ondersteunt werkgevers optimaal, zodat het rendabel voor ze is om 55-plussers aan het werk te helpen en te houden.

Op basis van doelgroepgerichte voorselectie uit de bijstandbestanden, gaat een in te schakelen re-integratiebedrijf de gemeente ondersteunen bij de individuele re-integratie. De re-integratietrajecten worden op maat gesneden, waarbij het persoonsprofiel wordt gekoppeld aan vraaggerichtheid. De naar verwachting 9 tot 12 maanden lopende re-integratietrajecten bestaan in grote lijnen uit een intake(gesprek), het opstellen en uitvoeren van een bemiddelingsplan, plaatsing en nazorg. Afhankelijk van de problematiek, zullen de benodigde maatwerkinterventies worden ingekocht, waaronder beroepsopleidingen, training o.g.v. solliciteren, netwerking en andere vaardigheden). De klantmanagers van de gemeente acquireren zelf werkgevers voor passende arbeidsplaatsen (werkgeversbenadering), waarbij ze ook de klantgesprekken voeren. De nazorg, de dossiervoering, de planning en de rapportages op cliëntniveau worden eveneens door de klantmanagers verzorgd.

Gerelateerd