Work-first en werkgeversbenadering

Gemeenten
Onderwerp(en)
Gemeenten

Deel:
twitter social iconfacebook social iconlinkedin social icon

De visie van een G40-gemeente is: Iedereen werkt, leert of is maatschappelijk actief. Onder de motto’s -werk boven inkomen- en -iedereen doet mee- hanteert de gemeente een Work First-benadering. De vraag van de werkgever centraal stellen, daar komt het hierbij op aan. Werk moet zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers worden gevonden. Begeleid en beschut dan pas waar nodig. Het bijstandsbestand van de gemeente zal de komende jaren stijgen met enkele honderden, zo wordt ingeschat.

Vooruitlopende op de Participatiewet, zijn succesvolle re-integratietrajecten van groot belang. De gemeente focust op bijstandsgerechtigde arbeidsbelemmerden met een loonwaarde tussen 30 en 80% met als doel uitstroom naar werk en verminderen van het aantal uitkeringen, alsook NUO-ers. De gemeente wil 250 bijstandsgerechtigde arbeidsbelemmerden met een sluitende aanpak duurzaam re-integreren op de werkvloer, waarvan 180 personen via Work First-trajecten en 70 personen via wijkgericht werken. De gemeente wordt hierbij ondersteund door meerdere in te schakelen re-integratiebedrijven en uitvoeringsorganisaties (werkgeversbenadering).

Work First is een verlengde intake en handhavinginstrument voor cliënten met een arbeidscapaciteit van 30-80%. Cliënten gaan direct aan de slag o.b.v. advies en trajectplan. Zo wordt werkervaring opgedaan, vaardigheden aangeleerd en getoetst. De intake bestaat o.a. toepassing van het diagnostische instrument Dariuz gericht op de loonwaardebepaling gedaan. Gedurende de intake wordt ook een werkplek verschaft aan de cliënt om werkritme op te doen. werknemersvaardigheden aan te leren en informatie voor een uiteindelijke diagnose te leveren.

Gerelateerd