Op leren gerichte bedrijfscultuur

Op leren gerichte bedrijfscultuur

Sectorfondsen, Carrosserie
Onderwerp(en)
Sectorfondsen, Carrosserie

Deel:
twitter social iconfacebook social iconlinkedin social icon

Het is gewenst om mensen lang(er) en productiever in de carrosseriebranche werkzaam te houden. Dat lukt slechts indien werknemers zich thuis blijven voelen in hun beroep en er leer- en ontwikkelmogelijkheden voor hen zijn. Dit is ook nodig, want voertuigen kennen steeds meer technisch vernuft, nieuwe materiaalsoorten, veranderende constructies en een toenemend aandeel elektronica. Gevolg is dat het niveau van reparaties en onderhoud toeneemt. Werkprocessen wijzigen, taken veranderen, maar er is (te) weinig aandacht voor de gevolgen voor mensen (sociale innovatie). Medewerkers krijgen (op termijn) regelmatig te maken met fysieke problemen door het fysieke karakter van de uitvoerende functies in de sector. Er is nog te weinig structurele aandacht voor veilig en gezond werken. Daarbij is Leren en Ontwikkelen nog geen “2e natuur” in de carrosseriebranche en speelt het probleem dat de branche door ontgroening en vergrijzing steeds minder jongeren en steeds meer ouderen kent.

OOC streeft ernaar om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers een stuk extra aandacht te geven en op de agenda te krijgen bij de bedrijven in de branche. OOC werkt met de bedrijven, werkgevers en werknemers, aan een meer op leren en ontwikkelen gerichte bedrijfscultuur, passend bij de specifieke kenmerken van de sector.

Gerelateerd