Employability-bevordering

Employability-bevordering

Sectorfondsen, Schoonmaak
Onderwerp(en)
Sectorfondsen, Schoonmaak

Deel:
twitter social iconfacebook social iconlinkedin social icon

Om de marktpositie te versterken, moeten schoonmaakbedrijven alert zijn en met het eigen schoonmaakwerk tegemoet - blijven - komen aan de wensen van (potentiële) cliënten. De schoonmaakbedrijven investeren dan ook doorlopend in het verbreden en verdiepen van de kennis/kunde van de eigen laag gekwalificeerde medewerkers, zowel wat betreft direct als indirect personeel. Ook noopt het relatieve hoge verloop tot een steeds terugkerende scholingsinspanning als personeel juist aangetrokken is. 

De RAS wil schoonmaakbedrijven de mogelijkheid bieden om de bij het eigen bedrijf werkzame lager opgeleiden een reeks van opleidingen, cursussen, trainingen te laten volgen (www.ras-esf.nl). De scholingsactiviteiten moeten zijn gericht op het certificeren op ten hoogste MBO-niveau 4 (KCE-/branche-erkend, algemeen erkend). De scholing draagt ertoe bij dat ca. 6000 schoonmakers/schoonmaaksters (direct personeel), alsook area-/rayon-/vestigingsmanagers, objectleiding, voorwerkers en ondersteund administratief personeel (indirect personeel) hun kennis en kunde verbreden en verdiepen, opdat hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en het arbeidsperspectief wordt vergroot en zij hun functie - blijvend - beter kunnen vervullen (employability-bevordering).

Gerelateerd