Economie

deco-blob-3 decoration

Economie

In de sector Economie in het vmbo, is het tijd voor actie! De sector Economie dient het eigen programma kritisch te (blijven) bezien op basis van kennis van de arbeidsmarkt, de vervolgopleidingen en de behoeften van leerlingen. Leerlingen hebben geen duidelijk beeld van opleidingen en beroepen als ze kiezen voor een vmbo-opleiding, waardoor een aantal leerlingen veelvuldig switcht van opleiding en de kans op uitval en demotivatie groot is.

De samenwerking met het bedrijfsleven en het mbo dient dan ook gericht te zijn op het contextrijker maken van het onderwijs en het realiseren van doorlopende leerlijnen. Vanuit arbeidsmarktperspectief is er reden daarbij goed te kijken naar het aanbod van vmbo-opleidingen. Immers, functies in bedrijfsleven, instellingen en overheid worden steeds complexer en lopen meer door elkaar dan voorheen.

Subsidiabele thema's zijn:

  • ontwikkeling van een opleidings- en beroepsbeeld
  • doorlopende leerlijn loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
  • contextrijk onderwijs / buitenschools praktijkervaringen (naast simulatie)
  • professionalisering van docenten / schoolleiders
  • stimuleren van ondernemerschap
  • internationalisering (handel)