Landbouw en groen

deco-blob-3 decoration

Landbouw en groen

Groen onderwijs biedt opleidingen op het gebied van planten, dieren, voeding, natuur, recreatie, gezondheid en milieu. Bij groen onderwijs op het vmbo kunnen leerlingen na de onderbouw kiezen voor richtingen als (landbouw)techniek of (landbouw)economie, bloembinden, dierenhouderij en dierenverzorging, plantenteelt en levensmiddelentechnologie. Een VMBO-groen opleiding duurt 4 jaar. Leerlingen die groen onderwijs volgen op het vmbo kunnen doorstromen naar alle richtingen van het mbo.

Het groene onderwijs op vmbo niveau wordt verzorgd op vmbo-groenlocaties bij scholengemeenschappen én bij Agrarische Opleidingscentra (AOC’s) met vmbo-groen in huis.
Het groene onderwijs vervult een belangrijke rol bij het vormgeven van de Human Capital Agenda voor de topsectoren Agro & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Om onze leidende economische positie te kunnen blijven waarmaken, is de gezamenlijke Human Capital Agenda gericht op aantrekkelijkheid werkgeverschap en imago van de groene sector, een beroepsgericht opleidingsaanbod en mogelijkheden tot een leven lang leren door middel van een optimale aansluiting tussen onderwijsinstellingen en bedrijven.

Subsidiabele thema's zijn:

  • imago en werkgeverschap: jongeren actief informeren over carrièremogelijkheden en inzetten op een intelligent imago-offensief
  • beroepsgericht opleidingsaanbod:  onderwijs flexibel aanbieden met een sterke externe oriëntatie
  • praktijkleren op een nagebootste en gecontroleerde praktijkplek
  • Leven Lang Leren:  ontwikkelen van flexibele leerwerkarrangementen. De focus van baan naar loopbaan
  • technologie-stimulering: jongeren actief interesseren voor (nieuwe) technologieën
  • internationalisering: internationaal denken en handelen als basiscompetentie ontwikkelen voor de gehele beroepskolom