Techniek

deco-blob-3 decoration

Techniek

De sector Techniek krijgt van de vier vmbo-sectoren relatief de meeste ‘aandacht’, gelet op de luide roep om technisch personeel. Alles wordt op alles gezet om meer jongeren - en vooral meisjes - te bewegen tot een keuze voor de techniek. Geprobeerd wordt zowel de instroom als de doorstroom naar technische beroepsopleidingen te vergroten. Nauwe samenwerking met het po, het vervolgonderwijs en stagebedrijven is hierbij belangrijk.

Subsidiabele thema's zijn:

  • bewustwording / beleving van techniek
  • profileren met geactualiseerd en aantrekkelijk techniekonderwijs (instroom / doorstroom)
  • technische talenten van jongeren herkennen en weten te ontwikkelen
  • praktijkgerichte leeromgeving / werkplekleren
  • vakbekwame leraren
  • vergaande samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven